Kanuni Koşullar


ALLFORHOTELS Online Bilgileri

Hizmet Hüküm ve Şartları
KULLANICI VE ÜYE ŞİRKET için uyarı: Merkezi ALLFORHOTELS websitesinin (halen www.ALLFORHOTELS.com’da yer alan) (“ALLFORHOTELS Websitesi”) ve bu yolla sunulan ALLFORHOTELS Hizmetlerinin (“KULLANICI VE ÜYE ŞİRKET) tarafınızdan kullanımı ile ilgili aşağıdaki Hüküm ve Şartları ve ALLFORHOTELS Gizlilik Politikasını (birlikte “Anlaşma”yı oluştururlar) dikkatle okuyunuz. ALLFORHOTELS websitesinin bütün alanlarına serbestçe girilebilir ve bu alanlara girerek bu Anlaşmanın ilgili bölümlerini kabul etmiş olursunuz.

1. ALLFORHOTELS Hizmetleri
Bu Anlaşma ALLFORHOTELS tarafından sunulan hizmetleri kapsar ( “ALLFORHOTELS Hizmetleri” olarak anılırlar):
1.1 ALLFORHOTELS Online Bilgilendirme Hizmeti (“ALLFORHOTELS Bilgilendirme Hizmeti”) ALLFORHOTELS tarafından merkezi olarak yönetilen bir iş bilgilendirme hizmeti olup ALLFORHOTELS tarafından geliştirilmiş olan bir yöntemi kullanarak diğer bilgiler ve ilgili hizmetlerle birlikte toplanan ve düzenlenen iş verileri ile bilgilerinin (“ALLFORHOTELS Verileri”) sağlanmasını kapsar. ALLFORHOTELS Bilgilendirme Hizmeti ALLFORHOTELS Websitesinin “Dizin” kısmında bulunmaktadır. ALLFORHOTELS Bilgilendirme Hizmeti ÜYE ŞİRKETLERİN ürünleri ve/veya hizmetleri ile ilgili bilgileri içermektedir ve böylece tedarikçi konumunda bulunan ÜYE ŞİRKETLERİN ürün ve/veya hizmetlerinin fotoğraf ve bilgilerine KULLANICI’lar tarafından ulaşılması sağlanmış olacakır.
1.2 ALLFORHOTELS, ALLFORHOTELS Hizmetlerini (veya bunların herhangi bir kısmını) zaman zaman değiştirme, düzeltme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Bu Anlaşma, ALLFORHOTELS Hizmetleri ile ilgili taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını temsil eder. ALLFORHOTELS önceden bildirmek suretiyle ALLFORHOTELS Websitesi üzerinden yayımlanmış olan bu Anlaşmada değişiklik yapabilir.

2. ALLFORHOTELS Hizmetlerinin kullanılması
2.1 ÜYE ŞİRKET, ALLFORHOTELS’in belirlediği esaslara dayalı üyelik sözleşmesinin akdedilmesi ve senelik hizmet bedelinin ödenmesi ile sözleşmeye bağlı üyeliğe hak kazanır. Bu durumda ÜYE ŞİRKET, ünvanı ve yetkilisinin adı, soyadı, telefon ve faks numarası, tercih edilen dil ve ÜYE ŞİRKET’in faaliyet alanına ilişkin bilgileri doğru bir şekilde vermekle yükümlüdür. ÜYE ŞİRKET, başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğrulunuğunu ve güncelliğini garanti eder. Bu bilgilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı ALLFORHOTELS sorumlu tutulamaz.
2.2 KULLANICI, ALLFORHOTELS Hizmetlerinin verildiği web sitesini ücretsiz ziyaret eden ve ALLFORHOTELS Hizmet ve Verilerinden yararlanan ziyaretçidir. KULLANICI (kazara görüntüleme hariç olmak kaydıyla) herhangi bir şekilde iş amaçları dışında ALLFORHOTELS Hizmetleri yoluyla ve bunlarla bağlantılı olarak alınan ALLFORHOTELS verilerini veya ÜYE ŞİRKETLERE ait İçerikleri herhangi bir şekilde kopyalamamayı, pazarlamamayı, yeniden satmamayı, dağıtmamayı, yeniden iletmemeyi, yayımlamamayı, otomatik tarama veya indirme veya başka bir yolla taşımamayı veya herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanmamayı kabul eder.
2.3 Şüphelerin giderilmesi için ve herhangi bir kısıtlama getirmeden, ALLFORHOTELS verileri veya ÜYE ŞİRKETERE ait içerikler, ALLFORHOTELS ile rekabet edecek herhangi bir şekilde, herhangi bir ürün veya hizmetin parçası olarak kullanılamaz ve ÜYE ŞİRKETERE sunulamaz.
2.4 ALLFORHOTELS Verilerinin veya ALLFORHOTELS Hizmetlerinin “spam” ve/veya istenmeden yasa dışı pazarlama amaçlı kullanımı kesinlikle yasaktır – örneğin (ve herhangi bir sınırlama getirmeden) KULLANICI, pazarlama veya ürün satışı veya hizmet sunma amacıyla istenmeyen mesajlar göndermek için ALLFORHOTELS Verilerini veya ALLFORHOTELS Hizmetlerini kullanmamalıdır. ALLFORHOTELS Hizmetleri, kişinin ALLFORHOTELS Websitesi’nde listelenmiş olan kurumsal e-posta adresleri dışındakilere e-postalar göndermesi için kullanılamaz.

3. Lisans
ALLFORHOTELS, KULLANICI’ya yalnızca bu Anlaşmanın hüküm ve şartları altında dahili amaçlar için şahsi, özel olmayan, devredilemeyen ALLFORHOTELS Hizmetlerine ve ALLFORHOTELS Verilerine girme ve kullanma lisansı (“Lisans”) verir. KULLANICI, bu Anlaşma ile verilen haklarını devredemez, bırakamaz ve alt lisans olarak veremez ve özellikle KULLANICI herhangi bir kişinin (KULLANICI kurumsal bir şirket veya iş ortaklığı olduğunda yetkili çalışanları dışında) ALLFORHOTELS’İN önceden yazılı izni olmadan ALLFORHOTELS Verilerini kullanmasına veya bunlara girmesine izin vermez.

4. Mülkiyet ve Sınai Mülkiyet Hakları
4.1 Yasanın öngördüğü kapsam dışında ALLFORHOTELS Hizmetleri yoluyla veya bunlarla bağlantılı olarak ulaşılabilen bir yazılıma ait parçaların tümü veya bir kısmı ile ilgili geriye mühendislik yapmamayı, geri derlememeyi, demonte etmemeyi, düzeltmemeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.
4.2 KULLANICI, ALLFORHOTELS Verilerinin değerli bir bilgi kaynağı teşkil ettiğini ve ALLFORHOTELS Hizmetleri ve ALLFORHOTELS verilerine ait veya bunlarla ilgili telif hakkı, ticari markalar ve tüm diğer sınai mülkiyet haklarının ALLFORHOTELS veya duruma göre ÜYE ŞİRKETLER’İN bulunduğu durumlarda lisansörlerinin mülkiyetinde olduğunu ve olacağını kabul eder. KULLANICI, ALLFORHOTELS Verilerinin kaynağı veya mülkiyeti ile ilgili herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı simgesini veya herhangi bir diğer tanım veya bilgiyi değiştiremez, kullanamaz, dağıtamaz veya çıkaramaz.
4.3 ALLFORHOTELS ve ALLFORHOTELS logosu tescilli ticari markadır ve herhangi bir nedenden dolayı kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
4.4 KULLANICI ve ÜYE ŞİRKET, ALLFORHOTELS hizmetlerinin herhangi bir kısmını değiştiremez, uyarlayamaz veya düzeltemez ve herhangi bir şekilde ALLFORHOTELS Hizmetlerine zarar verecek bir yazılımı kullanamaz.

5. YÜKÜMLÜLÜK
5.1 KULLANICI, ALLFORHOTELS Hizmetlerinden faydalanırken kendi beceri ve yargısını kullanmak zorunda olduğunu ve ALLFORHOTELS Hizmetlerinin risklerini üzerine alarak kullandığını kabul eder. KULLANICI’nın ALLFORHOTELS Hizmetlerinden aldığı veya bu yolla edindiği bilgilerden faydalandığı herhangi bir kullanım KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır.
5.2 KULLANICI, bir sınırlama getirmeksizin, ALLFORHOTELS Hizmetlerinin bir parçası olarak sağlanan bilgiler ile ilgili olarak, ÜYE ŞİRKET tarafından açılan herhangi bir dava veya yapılan herhangi bir talep veya tüm düzenleyici cezalar dahil ALLFORHOTELS Verilerinin veya ALLFORHOTELS Hizmetlerinin KULLANICI tarafından doğrudan veya dolaylı kullanımından kaynaklanan her türlü zarar, ziyan veya yükümlülüğe karşı ALLFORHOTELS’i tazmin eder. KULLANICI, ALLFORHOTELS’in vermiş olduğu Hizmetlereden yararlanmak suretiyle, ÜYE ŞİRKETLERLE irtibata geçerek almış olduğu mal ve / veya hizmetlerdeki ayıplardan ALLFORHOTELS’in sorumlu olmadığını ve bu konuya ilişkin açılabilecek olan davalarda ALLFORHOTELS’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında ALLFORHOTELS’i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.
5.4 KULLANICI, ALLFORHOTELS Hizmetlerinin ilgili tedarikçileri tanımlayamayacağını veya KULLANICI ile ilgili tedarikçileri tanımlayamayacağını kabul eder. KULLANICI, ALLFORHOTELS Hizmetlerinin sonuçlarını değerlendirmek için kendi beceri ve yargısını kullanacaktır ve ALLFORHOTELS Hizmetlerinden elde edilen tüm diğer bilgiler üzerine hareket etme sonucunda ortaya çıkan her türlü iç veya dış masraflardan (sınırlama getirmeden tüm dış danışmanlık ve iç yönetim masrafları dahil) ALLFORHOTELS’i sorumlu tutamaz. Ayrıca, KULLANICI kayıp iş fırsatlarından veya ALLFORHOTELS Hizmetleri yoluyla tanımlanamayan ilgili tedarikçilerden kaynaklanan her türlü potansiyel kayıptan dolayı ALLFORHOTELS’i sorumlu tutamaz.
5.5 KULLANICI, ALLFORHOTELS’in yalnızca KULLANICI ve ÜYE ŞİRKETLER arasındaki işi, oluşturduğu veritabanı sayesinde kolaylaştırdığını ve ALLFORHOTELS’in KULLANICI ve herhangi bir ÜYE ŞİRKET arasındaki herhangi bir işleme sözleşmeye bağlı katılımının söz konusu olmayacağını da kabul eder. Buna göre, KULLANICI ve herhangi bir ÜYE ŞİRKET arasındaki her türlü tedarik veya anlaşmazlık ile ilgili madde ve şartlar yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır.
5.6 ALLFORHOTELS Verileri, ALLFORHOTELS Verileri’nde listelenmiş olan anketler, kanıt listeleri ve derinlemesine yapılan görüşmelerden faydalanarak toplanır. ALLFORHOTELS Verilerinin bir çoğu ALLFORHOTELS’e üçüncü taraflarca sağlanır. ALLFORHOTELS’in bilgilerinin ticari anlamda mümkün olduğunca doğru olmasını sağlamak için makul tüm çabayı göstereceğini taahhüt etmesine karşın ALLFORHOTELS, ALLFORHOTELS Verilerinin güncelliği, kullanışlılığı veya herhangi bir hatasından dolayı sorumluluk kabul etmez.
5.7 ALLFORHOTELS Hizmetleri ve Verilerinin tatmin edici kalitesi, ticari elverişliliği, amaca uygunluğu veya herhangi bir tanımı karşılaması veya genel kalitesi ile ilgili garanti, hüküm veya şartlar dahil (sınırlama getirmeden) herhangi bir garanti, hüküm veya şart olmaksızın “olduğu gibi” kullanıma sunulmuştur.
5.8 Interaktif hizmetlerin ve genel olarak Internet’in yapısı gereğince ALLFORHOTELS, ALLFORHOTELS Hizmetleri kullanımının arıza veya hatalardan muaf olmayacağına ilişkin herhangi bir garanti veya söz vermez ve ALLFORHOTELS’in, ALLFORHOTELS hizmetlerinden faydalanırken her türlü bildirim veya şebeke hatası, gecikme veya arıza ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan (geçici veya başka şekilde) herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır. ALLFORHOTELS, burada sayılan hüküm ve şartlar konusu Hizmetlerin, KULLANICI’ya sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.
5.10 Bu sitedeki bazı linkleri tıklamak KULLANICI’yı diğer sitelere yönlendirebilir ve ALLFORHOTELS bu tür sitelere ait herhangi bir bilginin veya herhangi bir konunun herhangi bir şekilde doğruluğundan ve içeriğinden sorumlu veya yükümlü değildir.

6. Ücretler ve Güvenlik
6.1 ÜYE ŞİRKETLER, ALLFORHOTELS Hizmetlerinin belli kısımlarına (“Ücretli Hizmetler”) giriş yapmak istemesi halinde, YILDA BİR KEZ,ALLFORHOTELS tarafından belirlendiği şekil ve oranlarda ALLFORHOTELS’e (veya ALLFORHOTELS tarafından herhangi bir şekilde yönlendirildiği şekilde) giriş/abonelik birimleri için iadesi olmayan ücret(ler) ödemesi gerekecektir.
6.2 Siteyi ziyaret eden KULLANICI’ların, ALLFORHOTELS Hizmetleri karşılığında herhangi bir ücrete kesinlikle tabi değildir.
6.3 ALLFORHOTELS, Diğer iletişim sistemlerinde olduğu gibi Internet üzerinden bilgi gönderimiyle ilgili engelleme riskleri vardır. ALLFORHOTELS’in engelleyici riskleri minimize etmek için tüm normal önlemleri almış olmasına karşın KULLANICI her türlü bilginin KULLANICI’ya ait olan risk altında gönderildiğini ve ALLFORHOTELS'in bu bilgilerin iletim sürecinde güvenlikten sorumlu olmayacağını kabul eder.

7. Gizlilik Politikası
Bize ÜYE ŞİRKET olarak kaydolduğunuzda veya bilgi için başvurduğunuzda yalnızca tarafınızdan kendinizle ilgili verilen şahsi bilgileri alacağız. Bu siteyi yalnızca KULLANICI olarak göz atmak amaçlı ziyaret ediyorsanız, isminiz, kontak bilgileriniz gibi şahsi bilgileriniz talep edilememektedir. Bu sitenin “Üyeler Alanı”ndan her zaman ÜYE ŞİRKETLER firma bilgilerini on-line olarak güncelleyebilir ve değiştirebilir.

8. Ekipman
KULLANICI, ALLFORHOTELS Hizmetine giriş yapmak için ihtiyaç duyduğu tüm gerekli bilgisayar donanımı ve yazılımı, modemler ve telekomünikasyon bağlantılarını edinmek, işletmek ve korumaktan münferiden sorumlu olacaktır.

9. Gizlilik
ALLFORHOTELS Hizmetleri dahilinde ve bunlarla ilgili tüm bilgileri ve ALLFORHOTELS Verilerini toplamak ve düzenlemekle ilgili ALLFORHOTELS tarafından geliştirilen yöntem gizli tutulacaktır.

10. Sonlandırma
ALLFORHOTELS, ÜYE ŞİRKET’e otuz (30) gün öncesinden bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda ve neden göstermeksizin ALLFORHOTELS Hizmetlerini (veya bunların herhangi birini) sonlandırabilir. ÜYE ŞİRKET, Anlaşma altındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinde veya ÜYE ŞİRKET iflas, tasfiye veya konkordatoya gittiğinde, alacaklılarıyla isteğe bağlı anlaşma yaptığında veya borçlarını ödeyemez durumda kaldığında veya yediemin belirlediğinde, diğer hak veya çarelere başvurmadan ALLFORHOTELS herhangi bir zamanda ALLFORHOTELS Hizmetlerini (veya bunlardan herhangi birini) askıya alabilir, ani bir uygulama kararıyla bu Anlaşmayı sonlandırabilir. ALLFORHOTELS Hizmetinin askıya alınması veya bu Anlaşmanın sonlandırılması durumunda ALLFORHOTELS hiçbir şart altında herhangi bir ücret veya bu ücretin bir kısmını (varsa) iade etmekle sorumlu olmayacaktır. Bu Anlaşmanın sonlanması üzerine ÜYE ŞİRKET, ALLFORHOTELS Hizmetinde kullanmak amacıyla edinmiş olduğu ALLFORHOTELS Verilerinin tüm kopyalarını derhal yok edecek ve ÜYE ŞİRKET’İN sonlanma öncesinde ALLFORHOTELS Hizmeti tarafından kullanılmak üzere edindiği bilgileri kullanmayı sürdürmesine izin verilmesine karşın ALLFORHOTELS Hizmetlerinden faydalanmayı derhal durduracaktır.

11. İlgili Yasa ve Anlaşmazlıklar
Bu Anlaşma, Türk kanunlarına uygun şekilde idare edilecek ve yorumlanacaktır (kanunların çatışmasına ilişkin yasalar hariç) ve taraflar Türk Mahkemelerinin yargısına başvuracaklardır. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Anlaşma, ALLFORHOTELS’in, ALLFORHOTELS Hizmetleri veya ALLFORHOTELS Verileri ile ilgili dünyadaki herhangi bir diğer yargı mercinde sözleşme ihlali, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve diğer genel hukuk kurallarının ihlaliyle ilgili veya benzeri başka bir dava kovuşturmasını engellemeyecektir.
©2009 allforhotels.com Kanuni Koşullar

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!